Responsabilitate pentru societate

Antreprenor la Centru Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru

Valoarea totală a proiectului: 14.728.674,88 lei

Perioada de implementare: 18 ianuarie 2018 – 17 ianuarie 2021

Regiunea de implementare: Centru (județele Alba, Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna)

Beneficiar: Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Partener: Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 / Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți / Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Grupul ţintă al proiectului: 350 persoane, din care 250 angajați și 100 șomeri/persoane inactive

Obiectivul proiectului:

Creşterea ocupării la nivelul Regiunii Centru (județele Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita și Covasna), prin sprijinirea constituirii şi desfăşurării activităţii a peste 61 de întreprinderi cu profil non-agricol, active în mediul urban, în cadrul căror se vor crea cel puţin două locuri de muncă pentru fiecare în parte.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a resurselor umane de la nivelul Regiunii Centru şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a peste 350 de persoane, prin organizarea de programe de formare antreprenorială şi workshopuri tematice, specifice, la nivelul judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

2. Stimularea exercitării capacităţilor antreprenoriale dobândite de beneficiarii programului de formare profesională prin promovarea şi organizarea unui concurs de planuri de afaceri, în urma căruia vor fi sprijinite spre implementare cel puţin 3 afaceri de la nivelul fiecărui judeţ din proiect.

3. Sprijinirea realizării de afaceri care propun activităţi în domeniul inovării sociale, dezvoltării durabile, utilizării tehnologiilor TIC şi cercetării/dezvoltării tehnologice.

4. Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice pentru folosirea aptitudinilor manageriale proprii participanţilor la proiect prin introducerea câştigătorilor concursului de planuri de afaceri în cadrul unor stagii de practică — peste 61 de persoane beneficiare — desfăşurate în întreprinderi complementare activităţii antreprenoriale pe care o vor implementa.

5. Consolidarea aptitudinilor de gestionare a unei afaceri pentru persoanele care doresc să iniţieze afaceri prin proiect, prin susţinerea de ateliere tematice aplicate care vor creşte cu peste 50% competenţele grupului ţintă în sfera managementului operaţional, evidenţei financiare a afacerii, strategiilor de marketing şi vânzării, accesare de granturi pentru IMM-uri, în vederea realizării sustenabilităţii afacerii, tehnici de promovare şi realizare a identităţii vizuale a firmei.

6. Creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii Centru şi încurajarea realizării de întreprinderi locale prin asistenţă specilizată şi sprijinirea permanentă a dezvoltării a cel puţin 61 de afaceri iniţiate prin proiect, cu accent pe livrarea de resurse financiare şi logistice integrate, acordate individualizat conform specificului domeniului planului de afaceri selectat câştigător, prin derularea unui program de consiliere ante şi post constituire întreprindere.

7. Urmărirea asigurării sustenabilităţii afacerilor create prin proiect cu suportul reţelei de stakeholderi atraşi, de la nivelul celor 6 judeţe şi conectarea întreprinderilor iniţiate la mediul de afaceri local.

8. Încurajarea creării de forme asociative, parteneriate strategice şi hub-uri antreprenoriale pentru creşterea performanţei economice a IMM-urilor locale în vederea formării unui ecosistem de afaceri local operativ inclusiv după finalizarea proiectului.

Activitățile proiectului:

A1. Formare profesională

1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului 

1.2. Selectarea şi evaluarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare  antreprenorială

1.3. Derularea programului de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Centru

1.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului

1.5. Efectuarea de stagii de practică

1.6. Organizarea de workshopuri tematice pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale tehnice ale grupului ţintă

A2. Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE

2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri pentru cele 6 judeţe implicate în proiect

2.2.Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

2.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

A. 3. Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate FSE

3.1. Monitorizarea afacerilor implementate prin proiect şi indeplinirii obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin planurile de afaceri subvenţionate

3.2. Derularea programului de consiliere şi mentorat post punerii în exerciţiu a întreprinderilor subvenţionate prin proiect pentru asigurarea funcţionării afacerilor implementate prin proiect.

A.4. Program de asistenţă antreprenorială pentru conectarea întreprinderilor din proiect la mediul de afaceri local în vederea acordării de suport pentru stabilirea relaţiilor de colaborare şi comerciale ale afacerilor nou create

4.1. Angrenarea prin proiect şi încheierea de parteneriate strategice cu stakeholderi reprezentanţi ai mediului de afaceri din fiecare judeţ unde vor fi constituite afaceri pentru asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor subvenţionate la nivelul Regiunii Centru

4.2. Realizarea unui studiu antreprenorial cu suportul participării stakeholderilor din proiect privind perspectivele de dezvoltare şi riscurile afacerilor care care vor fi implementate.