Responsabilitate pentru societate

Educatie și formare

KOR desfășoară activități de formare profesională în baza OG 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților.

• Curs de calificare BUCĂTAR
• Curs de calificare CAMERISTĂ
• Curs de specializare COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Centrele Kolping de Formare Profesională din Brașov și Caransebeș au o infrastructură modernă formată din hotel și pensiune-școală, săli de curs, restaurant și bucătărie pentru exersarea a deprinderilor practice.
Organizăm stagii de pregătire practică în locațiile proprii sau ale partenerilor din ţară şi străinătate.
• Stagii de practică pentru elevi și studenți
• Învătământul profesional cu durata 3 ani

Servicii sociale

KOR este acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Legii 197/2012, conform certificatului de acreditare AF/002698 din data de 20.07.2016, emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Centrul de Integrare Kolping din Caransebeș oferă servicii comunitare și facilitează integrarea socială a persoanelor dizabilități. Este format din atelier de manufactură și o grădină de 5,000 mp pentru lecții practice de cultivarea legumelor, îngrijirea gazonului, a florilor și pomilor fructiferi.

Centrul Educațional Kolping din Oituz oferă servicii socio-educative pentru copiii proveniți din familii defavorizate, masă caldă după orele de curs, programe culturale și de timp liber, într-un spațiu modern compus din săli de seminarii, bucătărie, spații pentru cazare și masă.

Servicii specializate pentru ocupare

KOR este furnizor de servicii specializate pentru stimularea forței de muncă cf. Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și HG 277/2002 privind criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea forței de muncă, prin certificatul nr. 38/00078 din 16.01.2017 emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munc, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș.

Serviciile acreditate constau în:
• Informare și consiliere profesională;
• Mediere pe piața muncii internă.

Investitii si dezvoltare

Un alt domeniu de referința îl reprezintă proiectele de investiții și dezvoltare. Acest domeniu de activitate se referă la proiectele de anvergură ale asociației.

Sunt atrase fonduri, se realizează investiții și se dezvoltă proiecte integrate, care îngemănează latura economică cu cea socială. În fiecare proiect se evidențiează utilitatea publică și caracterul inovativ.

Proiectele de investiții realizate până în prezent vizează sprijinirea antreprenoriatului în România prin acordarea de împrumuturi, asistență tehnică și managerială, finanțarea unor inițiative sociale, de calificare și formare profesională, edificarea unor centre ale comunității etc.