Responsabilitate pentru societate

Centrul de Integrare Caransebeș

Valoare totală: 44,500 Euro
Număr contract: 0570/0305/0247
Perioada de implementare: 01.03.2016 – 28.02.2019
Parteneri: Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
                Kolpingwerk Erfurt e.V, Germania
Proiect finanțat de către Aktion Mensch e.V., Germania

Obiectiv general
Îmbunătățirea capacității de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și facilitatea accesului la programe integrate de servicii: consiliere, formare, terapie ocupatională.

Obiective specifice
O1. Înființarea unui centru de integrare prin terapie ocupațională pentru persoanele cu dizabilități din Caransebeș;
O2. Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor cu dizabilități, pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă și autonomă;
O3. Formarea și specializarea anagajaților pentru desfășurarea activităților de inserție a persoanelor cu dizabilități;
O4. Organizarea de activități de după-amiaza pentru familiile aparținătoare;
O5. Oferirea serviciilor de consiliere individuală;
O6. Asigurarea sustenabilității mijloacelor financiare pentru activitățile sociale.

Rezultate

  • 1 Centru de Integrare prin terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități, cu o capacitate de 25 de locuri, funcţional în Caransebeș, care oferă servicii de recuperare şi reabilitare;
  • Minimum 20 persoane cu dizabilități incluse în programul de integrare socio-profesională;
  • Minimum 50 de aparţinători primesc servicii directe de consiliere;
  • Abilităţi de viaţă îmbunătăţite cu cel puţin 30% pentru cel puţin 40% dintre beneficiari;
  • Minimum 80% dintre beneficiari au planuri de intervenţie viabile în concordanţă cu nevoile identificate;
  • O mai bună înţelegere şi respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în concordanţă cu practicile Europene existente în favoarea punerii în practică a politicilor naţionale.

Activităti finanţate
A1. Managementul proiectului
A2. Selectarea si formarea personalului privind interacțiunea cu persoanele cu dizabilități;
A3. Realizarea dotărilor si amenajarilor specifice, utilarea centrului pentru desfășurarea activității;
A4. Stabilire contacte cu parteneri și actori sociali relevanți în comunitatea locală pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități;
A5. Realizarea unei curricule pentru diferite cursuri de instruire și formare;
A6. Începerea activităților în domeniul serviciilor integrate de ocupare;
A7. Promovarea Centrului de Integrare din Caransebeș în cadrul unor campanii la nivel comunitar;
A8. Identificarea unor persoane voluntare pentru activitățile din cadrul centrului.