Responsabilitate pentru societate

Centrul Educațional pentru Copii și Tineri Oituz

Valoarea totală: 420,000.00 Euro
Perioada de implementare: 01.06.2015 – 31.10.2018
Finanțatori: Regina & Johannes Schmitt, Solidaritätsaktion Renovabis, Kolping Luxemburg, Kolping Baar, Kolping Bamberg, Kolping Dortmund, SC Kolping Concept SRL, alți sponsori și donatori anonimi.
Obiectiv general
Dezvoltarea socio-educativă a copiilor și tinerilor din familii aflate în situaţii de risc (familii defavorizate, familii plecate la muncă în străinătate) pentru desfășurarea în condiţii optime a activității şcolare și extra-şcolare și pentru asigurarea de oportunităţi sporite pentru viitoarea integrare profesională a tinerilor.
Obiective specifice
O1. Dezvoltarea unui concept social integrat pentru copii și tineri în localitatea Oituz, județul Bacău.
O2. Implicarea copiilor/tinerilor într-un program regulat de activităţi socio-educative în urma asigurării unor condiţii minime legate de nevoile lor de bază (hrană, sănătate, securitate).
O3. Creşterea motivaţiei pentru schimbare şi pregătirea pentru integrarea şcolară şi profesională.
O4. Dezvoltarea parteneriatului de tip școală-comunitate-familie pentru abordarea integrată a problemelor socio-educative ale copiilor și tinerilor din localitatea Oituz.
Rezultate
• Construcție finalizată în Oituz, în suprafața de 555 mp utili, cu destinația Centru Educațional Oituz;
• 1 Centru Educațional pentru Copii si Tineri complet dotat și utilat;
• 1 Centru de formare profesională dotat și utlitat (bucătarie-școala, sală de curs);
• 1 Campanie comunitară de promovare a activităților Centrului;
• Minim 50 de copii cu vârste cuprinse între 5-12 ani participanți în cadrul programelor centrului educational;
• 30 de copii defavorizați incluși în activități extra-școlare;
• 30 de copii beneficiari zilnic ai unui prânz;
• 30 de pachete de materiale de igienă personală distribuite beneficiarilor;
• 20 de tineri beneficiază de programe de instruire pentru formarea de competențe transversale.
Activităti finanţate
A1. Realizarea unei construcții de 555 mp utili cu destinația Centrul Educațional Oituz;
A2. Amenajarea și utilarea Centrului Educațional pentru Copii și Tineri din Oituz;
A3. Utilarea Centrului de formare profesională: bucătărie-școală, sală de curs;
A4. Organizarea de activităţi educative extraşcolare (meditaţii la materiile şcolare la care copiii prezintă dificultăţi de înţelegere/asimilare, exerciţii de dezvoltare a creativităţii, a memoriei – redare a informaţiilor, exerciţii de dezvoltare a gândirii logice, jocuri educative, iniţiere în utilizarea calculatorului etc.);
A5. Oferirea gratuită a unei mese calde și a suplimentului nutritiv, zilnic;
A6. Realizarea de activităţi orientate spre dobândirea unor deprinderi de bază pentru o viaţă independentă (orientare şcolară şi profesională, alcătuirea unui buget de timp personalizat şi a unui buget de cheltuieli lunar, autogospodărire, „ateliere de creaţie” – foto, tâmplărie, desen etc.).
A7. Organizarea de seminarii și sesiuni de instruire pentru tineri pentru formarea de competențe transversale care contribuie la reușita profesională (abilități de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, respectarea valorilor şi eticii profesionale, utilizare IT, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial).