Responsabilitate pentru societate

COFFEE- colaborare pentru economie socială și educație echitabilă

Total subvenție: 149.653,40 Euro
Număr contract:
Datele și durata proiectului: 01.09.2018 – 31.08.2020 (24 luni)
Parteneri: Fundacja Dziela Kolpinga w Polsce, Polonia

Obra Kolping Honduras

Fundación Padre Adolfo Kolping, A.C., Mexic

Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Malopolski Instytut Samor, Polonia

Langen Kaffee GmbH & Co KG, Germania

Project Proiect finanțat de către Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului.

Proiectul urmărește:

• încurajarea colaborării și a schimburilor de idei între tinerii angajați, cu accent pe creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în țările participante la program (Polonia, Germania, România) și țările partenere (Honduras, Mexic), datorită creării și îmbunătățirii parteneriatului dintre organizațiile active în domeniul integrării tinerilor pe piața muncii, pornind de la un model integrat de dezvoltare

îmbunătățirea calității muncii în rândul tinerilor și a programelor de specializare non-formale în toate țările care participă la proiect, în special prin educația tinerilor angajați

promovarea mobilității transnaționale de învățare non-formală între Țările participante la Program și Țara Partener, vizând în special tinerii cu oportunități reduse, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe cheie al participanților și favorizării integrării active a acestora în societate, pornind de la colaborarea între organizațiile de tineret pe baza activităților de mobilitate

permiterea organizațiilor de tineret să crească nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor printr-un proiect de consolidare a capacităților, prin colaborare, activități de echipă și programe de învățare inter pares, care promovează modele de management eficiente și de descoperire a unor noi idei, metode și resurse

Activități de proiect planificate

1) Întâlniri transnaționale în cadrul proiectului, subiecte abordate în cadrul întâlnirilor transnaționale:

• Polonia, (noiembrie 2018) – Reuniune de lansare, instrumente pentru tineret și dezvoltare personală

• Honduras, (februarie 2019) – Întâlnire de dezvoltare, Antreprenoriat pentru tineret și antreprenoriat social 

• Germania, (mai 2019) – Întâlnire de progres, comerț echitabil și gândire antreprenorială

• România, (februarie 2020) – Întâlnire de analiză, Părți interesate în managementul și angajamentul în domeniul economiei sociale a tineretului

2) Schimb de tineri-Mexic, (iulie-august 2019) – Cana mea de COFFEE (cafea), 16 tineri, 10 zile

3) Programul de mobilitate a tinerilor muncitori – Consolidarea COFFEE, 19 mobilități în organizația partenerilor

4) Rezultatele intelectuale – kit de instrumente – Modelul de dezvoltare a liderilor tineri pentru o economie și o educație echitabilă va fi creat pe baza rezultatelor învățării educaționale după întâlnirea partenerilor, schimbul de tineri și mobilitatea tinerilor muncitori, filmul care promovează antreprenoriatul social și economia comerțului echitabil între tineri

5) Săptămâna comerțului echitabil – Polonia, mai 2020 – eveniment de tineret la scară largă

6) Evenimente de diseminare – 5, câte unul în fiecare țară parte la proiect, ateliere de lucru, seminarii pentru comunitățile locale.

Grupul țintă principal al proiectului: personalul de tineret și tinerii lideri ai grupurilor de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani – coordonatori ai grupurilor de tineri, antrenori și formatori ai tinerilor, membrii ai consiliilor responsabile pentru munca tinerilor, toate persoanele care vin din țările partenerilor de proiect: Polonia, Germania, Mexic, Honduras, România.

Indicatori măsurabili:

 • 4 Întâlniri de proiect transnaționale, min. 60 de participanți vor fi instruiți,
 • 1 schimb de tineri,
 • 16 tineri în vârstă de 18-30 de ani în cadrul schimbului de tineri
 • 19 mobilități ale tinerilor muncitori
 • 1 eveniment pentru tineri pe scară largă,
 • Min. 40 participanți indirecți ai evenimentului la scară largă pentru tineri
 • 1 kit de instrumente
 • 1 film de diseminare
 • 1 pagină web dedicată proiectului
 • 1 pagină web a partenerului de proiect
 • 5 evenimente de diseminare cu 150 de participanți
 • 34 beneficiari direcți
 • Min 200 de alți beneficiari (evenimente de diseminare, eveniment la scară largă)