Responsabilitate pentru societate

COFFEE- colaborare pentru economie și educație echitabilă

Total subvenție: 149.653,40 Euro
Număr contract:
Datele și durata proiectului: 01.09.2018 – 31.08.2020 (24 luni)
Parteneri: Fundacja Dziela Kolpinga w Polsce, Polonia

Obra Kolping Honduras

Fundación Padre Adolfo Kolping, A.C., Mexic

Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Malopolski Instytut Samor, Polonia

Langen Kaffee GmbH & Co KG, Germania

Project Proiect finanțat de către Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului.

Proiectul urmărește:

• încurajarea colaborării și a schimburilor de idei între tinerii angajați, cu accent pe creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în țările participante la program (Polonia, Germania, România) și țările partenere (Honduras, Mexic), datorită creării și îmbunătățirii parteneriatului dintre organizațiile active în domeniul integrării tinerilor pe piața muncii, pornind de la un model integrat de dezvoltare

îmbunătățirea calității muncii în rândul tinerilor și a programelor de specializare non-formale în toate țările care participă la proiect, în special prin educația tinerilor angajați

promovarea mobilității transnaționale de învățare non-formală între Țările participante la Program și Țara Partener, vizând în special tinerii cu oportunități reduse, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe cheie al participanților și favorizării integrării active a acestora în societate, pornind de la colaborarea între organizațiile de tineret pe baza activităților de mobilitate

permiterea organizațiilor de tineret să crească nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor printr-un proiect de consolidare a capacităților, prin colaborare, activități de echipă și programe de învățare inter pares, care promovează modele de management eficiente și de descoperire a unor noi idei, metode și resurse

Activități de proiect planificate

1) Întâlniri transnaționale în cadrul proiectului, subiecte abordate în cadrul întâlnirilor transnaționale:

• Polonia, (noiembrie 2018) – Reuniune de lansare, instrumente pentru tineret și dezvoltare personală

• Honduras, (februarie 2019) – Întâlnire de dezvoltare, Antreprenoriat pentru tineret și antreprenoriat social 

• Germania, (mai 2019) – Întâlnire de progres, comerț echitabil și gândire antreprenorială

• România, (februarie 2020) – Întâlnire de analiză, Părți interesate în managementul și angajamentul în domeniul economiei sociale a tineretului

2) Schimb de tineri-Mexic, (iulie-august 2019) – Cana mea de COFFEE (cafea), 16 tineri, 10 zile

3) Programul de mobilitate a tinerilor muncitori – Consolidarea COFFEE, 19 mobilități în organizația partenerilor

4) Rezultatele intelectuale – kit de instrumente – Modelul de dezvoltare a liderilor tineri pentru o economie și o educație echitabilă va fi creat pe baza rezultatelor învățării educaționale după întâlnirea partenerilor, schimbul de tineri și mobilitatea tinerilor muncitori, filmul care promovează antreprenoriatul social și economia comerțului echitabil între tineri

5) Săptămâna comerțului echitabil – Polonia, mai 2020 – eveniment de tineret la scară largă

6) Evenimente de diseminare – 5, câte unul în fiecare țară parte la proiect, ateliere de lucru, seminarii pentru comunitățile locale.

Grupul țintă principal al proiectului: personalul de tineret și tinerii lideri ai grupurilor de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani – coordonatori ai grupurilor de tineri, antrenori și formatori ai tinerilor, membrii ai consiliilor responsabile pentru munca tinerilor, toate persoanele care vin din țările partenerilor de proiect: Polonia, Germania, Mexic, Honduras, România.

Indicatori măsurabili:

 • 4 Întâlniri de proiect transnaționale, min. 60 de participanți vor fi instruiți,
 • 1 schimb de tineri,
 • 16 tineri în vârstă de 18-30 de ani în cadrul schimbului de tineri
 • 19 mobilități ale tinerilor muncitori
 • 1 eveniment pentru tineri pe scară largă,
 • Min. 40 participanți indirecți ai evenimentului la scară largă pentru tineri
 • 1 kit de instrumente
 • 1 film de diseminare
 • 1 pagină web dedicată proiectului
 • 1 pagină web a partenerului de proiect
 • 5 evenimente de diseminare cu 150 de participanți
 • 34 beneficiari direcți
 • Min 200 de alți beneficiari (evenimente de diseminare, eveniment la scară largă)

II. Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă (MoYDfE)

Total subvenție: 56.643,50 Euro
Număr contract:
Datele și durata proiectului: 01.05.2017 – 31.10.2018 (18 luni)
Parteneri: Kolping Drustvo Srbije, Serbia

    Zwiazek Centralny Dziela Kolpinga w Polsce, Polonia

    Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

Finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici, consolidarea capacităților pentru tineret în țările învecinate și în țările candidate, consolidarea capacităților pentru tineret – Balcanii de Vest.

Scopul principal al organizației este participarea activă la procesul de transformare și consolidare a societății civile în general, contribuind la schimbările pozitive din comunități, dezvoltarea persoanelor și reducerea sărăciei.

Proiectul are ca scop încurajarea colaborării și a schimburilor de idei între tinerii angajați, cu accent pe creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în țările participante la program (Polonia, România) și țara balcanică parteneră (Serbia), datorită creării și îmbunătățirii parteneriatului dintre organizațiile active în domeniul integrării tinerilor pe piața muncii, în special oferind un model integrat de dezvoltare pentru șomerii tineri (NEET).  În special, se va acorda prioritate îmbunătățirii calității muncii pentru tineret și a învățării non-formale, precum și promovării mobilității transnaționale de învățare non-formală între Programul și Țara Partener, vizând în special tinerii cu mai puține oportunități, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe al participanților și favorizării participării active a acestora în societate ca urmare a creării unei colaborări între organizațiile de tineret Kolping pe baza activităților de mobilitate.

Activități de proiect planificate

Activitățile cheie sunt:

 1. Educația și măsura de consolidare a capacităților s-au axat pe mobilizarea grupului țintă și pe furnizarea educației non-formale, formarea profesională și dezvoltarea personală, activismul și implicarea socială.
 2. Învățarea prin muncă – o metodologie de predare menită să stabilească legături între programa școlară și angajarea socială activă în comunitățile locale. Tinerii dobândesc abilități practice și dezvoltă responsabilitatea socială.

Activități de mobilitate transnațională:

 • 3 Mobilități ai tinerilor muncitori în Serbia, Polonia și România
 • 1 Schimb de tineri în Serbia.

Indicatori măsurabili:

 • 4 activități de mobilitate:
  • 3 programe de mobilitate pentru tinerii angajați (în fiecare țară):

în fiecare program: vor fi incluși 21 de participanți, 7 din fiecare organizație parteneră; 

 • Schimb de experiență pentru tineri (în Serbia)

vor fi incluși 24 de participanți, 8 din fiecare organizație parteneră

 • 87 beneficiari direcți (63 de tineri muncitori și 24 de tineri)
 • pagină web dedicată proiectului
 • manualul celor mai bune practici „Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă – ghid practic pentru educația antreprenorială” în 4 limbi – ENG, SRB, PL & RO – fiecare în 100 de exemplare și în format pentru descărcare (acces liber)
 • clip de promovare a antreprenoriatului în rândul tinerilor (5 minute) în ENG, SRB, PL & RO – disponibil și în format pentru descărcare (acces liber)
 • 2 întâlniri partener (întâlnire de pregătire și sumar)
 • 3 evenimente de promovare cu 90 participanți