Responsabilitate pentru societate

Măsuri integrate de inserție pe piața muncii pentru viitorii absolvenți de învățământ preuniversitar și superior din Regiunea de Vest

Valoare totală: 1,996,540.00 Lei
Număr contract: POSDRU/161/2.1/G/132545
Perioada de implementare: 28.04.2014 – 27.09.2015
Parteneri: Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
Universitatea de Vest din Timișoara
Liceul Tehnologic ”Dacia” din Caransebeș
CMP Center D&V S.R.L.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general:
Creșterea nivelului adaptabilității, mobilității și ocupabilității pe piața muncii pentru 400 viitori absolvenți de învățământ preuniversitar și superior din Regiunea de Vest – Județele Timiș și Caraș-Severin, printr-o mai strânsă conectivitate a mediului educațional cu cel privat.

Obiective specifice:
O1. Accesul a 280 studenți din Timișoara și 120 elevi din Caransebeș, la servicii de consiliere și orientare profesională;
O2. Dezvoltarea de abilități transversale care nu sunt cuprinse în planul de învățământ, dar care contribuie substanțial la integrarea pe piața muncii și sunt în concordanță cu cerințele angajatorilor, pentru 140 studenți și 60 elevi;
O3. Accesul a 140 studenți din Timișoara și 60 elevi din Caransebeș la stagii de pregătire practică în mediul privat;
O4. Dezvoltarea a minim 40 de parteneriate durabile între universitate, liceu și angajatori;
O5. Crearea unei firme de exercițiu și a unei întreprinderi simulate prin implicarea activă a elevilor și studenților;
O6. Angajarea a minim 20 de participanți la proiect în rândul angajatorilor parteneri pe durata proiectului.

Rezultate
• 400 persoane selectate și încadrate în proiect, dintre care 280 studenți și 120 elevi;
• 400 persoane care aparțin grupului țintă beneficiază de consiliere și orientare profesională;
• 400 persoane care aparțin grupului țintă (280 studenți și 120 elevi) beneficiază de evaluare psihologică și primesc recomandări pentru participarea la stagii de practică, module de instruire;
• 140 studenți și 60 elevi beneficiază de programe de instruire anterioare stagiului de practică;
• 140 studenți și 60 elevi beneficiază de evaluare continuă a dezvoltării aptitudinilor, prin intermediul fișei actualizate de competențe și abilități, în vederea tranziției de la școală la viața active;
• 4 sesiuni de instruire;
• 70 de parteneri din mediul privat contractați pentru a furniza locuri de practică pentru grupul țintă al proiectului;
• 40 de parteneriate încheiate;
• 140 studenți și 60 elevi își derulează stagiul de pregătire practică prin intermediul proiectului;
• 40 tutori de practică formați;
• 1 firmă de exercițiu/1 întreprindere simulată înființată;
• 60 de participanți în organizarea și funcționarea firmelor;
• 2 participări activități de promovare firme de exercițiu;
• 8 parteneriate încheiate pentru promovarea celor firmei de exercițiu/întreprinderii simulate la nivel regional;
• 1 analiză în rândul firmelor partenere în vederea identificării de locuri de muncă vacante;
• 20 persoane angajate;
• 1 studiu privind absorbția studenților, elevilor beneficiari pe piața forței de muncă;
• 600 ghiduri de bune practici;
• 1 Clip video de promovare a proiectului.

Activităti finanţate
A1. Managementul proiectului;
A2. Achiziții;
A3. Comunicare, informare și publicitate;
A4. Identificarea, recrutarea și implicarea grupului țintă în proiect;
A5. Consiliere și orientare profesională pentru 280 studenți și 120 elevi incluși în proiect;
A6. Sesiuni de instruire pentru 140 studenți și 60 elevi în vederea construirii de abilități transversale care contribuie la reușita profesională;
A7. Organizarea și derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor și studenților;
A8. Organizarea și funcționarea unei firme de exercițiu și a unei întreprinderi simulate;
A9. Îndrumare pe piața muncii;
A10. Evaluare și monitorizare proiect.