Responsabilitate pentru societate

Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă (MoYDfE)

Total subvenție: 56.643,50 Euro
Număr contract:
Datele și durata proiectului: 01.05.2017 – 31.10.2018 (18 luni)
Parteneri: Kolping Drustvo Srbije, Serbia

    Zwiazek Centralny Dziela Kolpinga w Polsce, Polonia

    Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

Finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici, consolidarea capacităților pentru tineret în țările învecinate și în țările candidate, consolidarea capacităților pentru tineret – Balcanii de Vest.

Scopul principal al organizației este participarea activă la procesul de transformare și consolidare a societății civile în general, contribuind la schimbările pozitive din comunități, dezvoltarea persoanelor și reducerea sărăciei.

Proiectul are ca scop încurajarea colaborării și a schimburilor de idei între tinerii angajați, cu accent pe creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în țările participante la program (Polonia, România) și țara balcanică parteneră (Serbia), datorită creării și îmbunătățirii parteneriatului dintre organizațiile active în domeniul integrării tinerilor pe piața muncii, în special oferind un model integrat de dezvoltare pentru șomerii tineri (NEET).  În special, se va acorda prioritate îmbunătățirii calității muncii pentru tineret și a învățării non-formale, precum și promovării mobilității transnaționale de învățare non-formală între Programul și Țara Partener, vizând în special tinerii cu mai puține oportunități, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe al participanților și favorizării participării active a acestora în societate ca urmare a creării unei colaborări între organizațiile de tineret Kolping pe baza activităților de mobilitate.

Activități de proiect planificate

Activitățile cheie sunt:

 1. Educația și măsura de consolidare a capacităților s-au axat pe mobilizarea grupului țintă și pe furnizarea educației non-formale, formarea profesională și dezvoltarea personală, activismul și implicarea socială.
 2. Învățarea prin muncă – o metodologie de predare menită să stabilească legături între programa școlară și angajarea socială activă în comunitățile locale. Tinerii dobândesc abilități practice și dezvoltă responsabilitatea socială.

Activități de mobilitate transnațională:

 • 3 Mobilități ai tinerilor muncitori în Serbia, Polonia și România
 • 1 Schimb de tineri în Serbia.

Indicatori măsurabili:

 • 4 activități de mobilitate:
  • 3 programe de mobilitate pentru tinerii angajați (în fiecare țară):

în fiecare program: vor fi incluși 21 de participanți, 7 din fiecare organizație parteneră; 

 • Schimb de experiență pentru tineri (în Serbia)

vor fi incluși 24 de participanți, 8 din fiecare organizație parteneră

 • 87 beneficiari direcți (63 de tineri muncitori și 24 de tineri)
 • pagină web dedicată proiectului
 • manualul celor mai bune practici „Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă – ghid practic pentru educația antreprenorială” în 4 limbi – ENG, SRB, PL & RO – fiecare în 100 de exemplare și în format pentru descărcare (acces liber)
 • clip de promovare a antreprenoriatului în rândul tinerilor (5 minute) în ENG, SRB, PL & RO – disponibil și în format pentru descărcare (acces liber)
 • 2 întâlniri partener (întâlnire de pregătire și sumar)
 • 3 evenimente de promovare cu 90 participanți