Responsabilitate pentru societate

Reamenajare și extindere Centru de formare profesională în turism

Valoare totală: 1,600,000.00 Euro
Număr contract: 2003.2606.6/SEK008
Perioada de implementare: 16.08.2012 – 20.02.2015
Parteneri: Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
SEK – Sozial und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V., Germania
Finanțatori: Ministerul Federal German pentru Dezvoltare Economică și Cooperare, Solidaritätsaktion Renovabis, Kolping Sudtirol, Kolping Luxemburg, SC Kolping Concept SRL, Asociațiile Kolping din Elveția, Germania și Austria.

Obiectivul general:
Dezvoltarea capitalului uman și îmbunătățirea calității forței de muncă din Regiunea Centru prin implementarea unor programe integrate de consiliere, orientare și formare profesională corelate cu stagii de practică în mediul privat.

Obiective specifice:
O1. Creşterea capacităţii profesionale a adulților din judetul Brașov prin oferirea de programe de calificare/recalificare în meseriile bucatar, ospatar (chelner), cameristă.
O2. Reamenajarea și extinderea Centrului Kolping de Formare Profesională, în vederea îmbunătățirii infrastructurii de formare și asigurarea standardelor de calitate pentru organizarea programelor integrate.
O4. Sprijinirea învățământului profesional în sistem dual prin participarea la parteneriatul public-privat dezvoltat de către Școala Profesională Germană Kronstadt.

Rezultate:
• Centrul Kolping de Formare Profesională extins și reamenajat:
– 29 de camere cu baie și hol (696 mp)
– sală de seminarii – 155 mp
– terasă – 93 mp
– terasă mansardă – 23 mp
– parcare – 13 locuri
– lift – 5 etaje
– foaier + holuri comune – 233 mp
– buncăr ALA – 52 mp
– depozite suplimentare – 97 mp
– toalete comune – 32 mp
– amenajare spații exterioare – 1400 mp
• 177 persoane calificate în meseria bucătar;
• 1 Curs de perfecţionare, managementul proiectului: 10 absolvenţi (curs acreditat);
• 1 Clasă formare profesională în sistem dual – 32 elevi beneficiază de stagii de practică în domeniul turism/alimentație publică;
• 3 Conferinţe in domeniul orientării profesionale: 170 participanţi;
• 3 Sesiuni de instruire pentru construirea de abilități transversale: 48 participanţi.

Activităti finanţate:
A1. Managementul proiectului;
A2. Realizarea lucrărilor de reamenajare și extindere a Centrului Kolping de Formare Profesională;
A3. Furnizarea de programe de formare profesională pentru un număr de 180 de cursanți;
A4. Sesiuni de instruire în vederea construirii de abilități transversale care contribuie la reușita profesională;
A5. Organizarea stagiilor de practică pentru min. 30 elevi în domeniul turism/alimentație publică.