Responsabilitate pentru societate

Smart communication – Smart Youth Participation

Valoare totală: 78,510.00 Euro
Număr contract: 2016-1-PL01-KA205-204656
Perioada de implementare: 01.06.2016 – 31.05.2018
Parteneri: Zwiazek Centralny Dziela Kolpinga, Polonia
Kolpingwerk e.V., Germania
Zdruzenje Kolpingovih Socialnih Dejavnosti, Slovenia
Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
Proiect finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului.

Obiective:
O1. Dezvoltarea de noi metode pentru îmbunătățirea comunicării și a strategiei de promovare a activităților de tineret;
O2. Prezentarea unor instrumente de lucru eficiente pentru stimularea angajamentului tinerilor;
O3. Consolidarea relațiilor la nivel european între 4 țări membre EU;
O4. Dezvoltarea competențelor transversale pentru liderii de tineret din cele 4 țări partenere;
O5. Facilitarea schimbului de experiență și bune practici în domeniul comunicării și relațiilor publice.

Rezultate

  • 4 seminarii transnaționale
  • 64 participări/mobilități la întâlnirile transnaționale
  • Platformă on-line (exemple bună practică, materiale instruire)
  • Ghid pentru formatori
  • 15 activități de educație non-formală la nivel național
  • 6 conferințe la nivel național
  • 4 evenimente de multiplicare a rezultatelor intelectuale

Activităti finanţate
A1. Organizarea de seminarii la nivel transnațional.
A2. Elaborarea de rezultate intelectuale.
A3. Organizarea de evenimente de multiplicare a rezultatelor intelectuale.