Responsabilitate pentru societate

Strengthening global awareness in the local communities

Valoarea totală: 127.400 Euro
Număr contract: 2014-1-PL01-KA204-003177
Perioada de implementare: 01.09.2014 – 31.08.2017
Parteneri: Fundacja Dziela Kolpinga, Polonia
Kolpingwerk e.V., Germania
Zdruzenje Kolpingovih Socialnih Dejavnosti, Slovenia
Lietuvos Kolpingo Draugija, Lituania
Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
Proiect finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului.


Obiective:
O1. Îmbunătățirea calității, relavanței și perspectivei Europene în domeniul învățării globale prin cooperare și schimb de experiență.
O2. Transferul de cunoștințe și metode în domeniul formării între profesioniști din 6 țări partenere: România, Slovenia, Slovacia, Polonia, Lituania și Germania.
O3. Promovarea conceptului de educație globală și învățarea la nivel transnațional.
O4. Facilitarea schimbului de bune practici și concepte de formare a responsabililor de conducere în cadrul rețelei de parteneri transnaționali.

Rezultate
• 8 seminarii transnaționale în 6 state member UE
• 112 participări/mobilități la întâlnirile transnaționale
• Platformă on-line (exemple de bună practică, materiale instruire)
• Strategie 2015-2020 în domeniul practicilor inovative ale educației globale
• Ghid pentru formatori
• Min. 15 activități de educație non-formală la nivel național
• Min. 6 conferințe la nivel național


Activităti finanţate
A1. Organizarea de seminarii la nivel transnațional.
A2. Realizarea unei platforme online pentru promovarea modelelor de bună practică.
A3. Elaborarea de concepte de formare în domeniul educației globale;
A4. Realizarea unui ghid cu modele de bună practică editat pe suport DVD.